Att arbeta med arbetsmiljön

By Date: 2018/10/11 in Företagande, Utveckling

Som företag så gäller det att ständigt utveckla och arbeta med arbetsmiljön. Det är en viktig del i företaget och genom en bra arbetsmiljö så kommer de som arbetar där kunna utföra sina arbeten på ett mycket bättre sätt. Det är många delar som ska tänkas på när det gäller arbetsmiljö det är inte bara buller och höj och sänkbara skrivbord det är frågan om.

Hälsosam miljö

Den psykosociala miljön är lika viktigt som något annat. Man bör fråga sig hur klimatet är på sin arbetsplats och hur vi hanterar varandra. Det kostar ingenting att vara snäll och schysst mot varandra. Den sociala aspekten på en arbetsplats är väldigt viktig och det gäller att man arbetar med att bygga en företagsstruktur där alla är inkluderade på ett eller annat sätt.

Förutom den psykosociala miljön så gäller det att man har den utrustning som krävs vid olycksfall och liknande. En hjärtstartare från HLR Hjälpen är något som borde finnas på varje arbetsplats. Denna kan rädda liv vid plötsligt hjärtstopp och skulle kunna rädda liv vid olycksfall som detta.

Säker miljö

Genom brandskydd och annat som kan rädda liv så gäller det att företags ledning och personal är medveten om vad som gäller vid eventuell brand. Hos MBS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan man läsa mer. Har vi koll på var nödutgångar är. Vet vi var brandsläckare och brandfiltar finns om det skulle hända något. Årligen så kanske man bör göra en genomgång av detta så man har koll.

Det är viktigt att vi känner oss säkra när vi befinner oss på vår arbetsplats. Skulle man känna sig osäker så ta upp det med den som är arbetsmiljöombud. Skulle det inte finnas någon sådan på din arbetsplats så försök att lösa den biten då det är viktigt för våra arbetsplatser. Prata med din arbetsgivare.