Avsluta ett aktiebolag

By Date: 2017/01/10 in Företagande

business

Det finns flera anledningar varför man väljer att lägga ner ett aktiebolag, det kan vara att man som ägare inte har något intresse för verksamheten längre eller att företaget är i ett skede att det inte går att utveckla mer än vad det gör.

Det finns olika sätt att lägga ner ett företag och om ett aktiebolag är på obestånd så läggs det oftast i konkurs då man inte har resurser att betala sina skulder. Likvidation sker då man på bolagsstämman beslutat att aktiebolaget ska upplösas och läggas ner.

Det kan mycket väl tänkas att man väljer att frivilligt likvidera ett aktiebolag och detta är något som aktieägaren gemensamt kommer överens om, vill man att detta ska ske så snabbt som möjligt så ska man kontakta en likvidator för att få hjälp med detta. Det är rätt så komplicerat och för att allt ska gå rätt tillväga så är det bättre att vända sig till expertis. Det kan ta lite tid om man själv ska lösa detta själv.

Vad som händer är följande, likvidatorn har som uppgift att kontrollera företagets ekonomi och se till så att allt är som det ska med företaget. Det gäller att skicka in resultat och balansräkning för att de ska kunna avgöra hur företaget ekonomiska ställning ser ut. Hos Bolagsverket kan man läsa mer om frivillig likvidation och vad det innebär med detta.