Industridesign

By Date: 2014/10/14 in Design, Industri

Industridesign eller industriell formgivning som det också kallas är en disciplin med syfte att formge olika typer av produkter och föremål som är massproducerade inom industrin.

Industri

Industridesign är något som funnits ända sedan mitten av 1800-talet. En av de första exemplen på industridesign torde vara den caféhusstol i böjträ som tysken Michael Thornets designade år 1859. Ett av de mest klassiska exemplen på industridesign är givetvis den berömda Coca Cola-flaskan som togs fram år 1915 av den amerikanske glasingenjören Alexander Samuelson.

Inom industridesign ställs oftast inte bara krav på det rent estetiska utan även på saker som funktionalitet och prestanda. Dessutom får en produkt heller inte vara för dyr samtidigt som den också ska vara producerad på ett hållbart sätt.

Är man intresserad av att bli industridesigner finns det ett antal olika utbildningar man kan läsa, bland annat i Gävle, Sundsvall, Umeå, Lund samt på Konstfack i Stockholm.